Thuis in Alteveer/Cranevelt

  • Aandacht voor jongeren en ouderen die kampen met eenzaamheid.
  • Tegengaan van verloedering in de openbare ruimte.
  • Meer activiteiten voor jongeren, actieve samenwerking met voetbalclub VDZ.
  • Samenwerking Burgers Zoo, het Openlucht Museum en het Rijnstate ziekenhuis met de wijken en de gemeente actief onderhouden en versterken.
  • Meer onderhoud en aandacht voor basisscholen met multifunctioneel gebruik.
  • Aanpak dumpen afval, en hondenpoep op straat via voorlichting, acties en boetes.
  • Betere verlichting op donkere plekken en rondom centrale ontmoetingsplekken.
  • Meer ruimte voor dagbesteding en begeleiding in de wijk.