Thuis in Klingelbeek

  • Een betere mix van huur- en koopwoningen, onder andere in en rondom Het Dorp.
  • Realisatie van voldoende parkeerplekken.
  • Laagdrempelige voorlichting over opvoeding, bijvoorbeeld op de scholen.
  • Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede.
  • De sterke wijkstructuur en onderlinge zorg voor elkaar behouden.
  • Medische voorzieningen op peil houden: met huisartsen, tandartsen en apothekers. Voorzieningen behouden en multifunctioneel gebruiken.
  • Uitdagende speelvoorzieningen in de buitenruimte.