Thuis bij Velperweg

  • Ouders actief ondersteunen bij opvoedingstaken.
  • Een schone leefomgeving, zwerfafval tegengaan en een schone omgeving rondom afvalcontainers.
  • Opknappen van trapvelden en speeltuintjes.
  • Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede.
  • Arnhemmers samenbrengen via verenigingen, de kerken en moskeeën.
  • Stimuleren van groen en biodiversiteit, in samenwerking gemeente en bewoners.
  • Maatjesprojecten voor (allochtone) oudere Arnhemmers.
  • Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast).