Thuis in Het Broek

  • Actief bestrijden criminaliteit en dealen van drugs in de openbare ruimte.
  • Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast).
  • Wijkbewoners actiever samenbrengen via verenigingen, de kerken en moskeeën.
  • Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede.
  • Medische voorzieningen op peil: met huisartsen, tandartsen en apothekers.
  • Overgewicht jongeren tegengaan door sport en wijkactiviteiten.
  • Laagdrempelige voorlichting over opvoeding, bijvoorbeeld op de scholen.
  • Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast).