Thuis in Vredenbrug / Kronenburg

  • Duidelijke parkeerroutes en veilige verkeersafwikkeling rondom winkelcentrum Kronenburg, maar ook om het Gelredome.
  • Meer groen voor meer woongenot en om ‘hittestress’ te verminderen.
  • Voorzieningen voor extra ontmoeting in Park Immerloo.
  • Oplossen van verkeersknelpunten Huissensedijk/Kronenburgdijk en Mooieweg.
  • Extra verlichting van onveilige achterpaden en straten.
  • Leegstand kantoorgebouwen tegengaan met eigentijdse ontmoetingsplekken.