Thuis in Schuytgraaf

De internationale school in de Schuytgraaf
  • Verkeersonveilige situaties op fiets-, voetpaden en schoolroutes aanpakken.
  • Blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid tijdens en net na bouwperiodes
  • Meer mogelijkheden voor recreatie via sport, bewegen en kunst in de openbare ruimte, voor jong en oud.
  • Gedegen (jeugd)hulp en aandacht voor gezinnen in een echtscheiding.
  • Onderhoud groen en groenstroken met aandacht voor dieren en planten.
  • Extra toezicht bij station Zuid in verband met (drugs)overlast.