Thuis in Spijkerkwartier

  • Arnhemmers samenbrengen via verenigingen, de kerken en moskeeën.
  • Actief bestrijden criminaliteit en dealen van drugs in de openbare ruimte.
  • Levendige Levendigheid Steenstraat en Kastanjelaan qua winkels en voorzieningen verder verbeteren.
  • Verkeersveiligheid vergroten en ervaren overlast bestrijden.
  • Verbetering verkeersveiligheid en handhaving dubbel parkeren voorkomen.
  • Een betere mix van huur- en koopwoningen, zo min mogelijk woningsplitsing.
  • Laagdrempelige voorlichting over opvoeding, bijvoorbeeld op de scholen.
  • Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede.
  • Medische voorzieningen op peil: met huisartsen, tandartsen en apothekers.