Thuis in Geitenkamp

  • Tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede.
  • Stimuleren van groen en biodiversiteit, in samenwerking gemeente en bewoners.
  • Maatjesprojecten voor (allochtone) oudere Arnhemmers.
  • Inwoners met een bescheiden inkomen actief ondersteunen.
  • Het wijkcentrum MFC De Wetering behouden als kloppend hart van de wijk.
  • Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast).
  • Woningen levensloopbestendig maken en tegelijkertijd verduurzamen.
  • Aanpak dumpen afval, en hondenpoep via voorlichting, acties en boetes.
  • Betere verlichting op donkere plekken en rondom centrale ontmoetingsplekken.
  • Meer ruimte voor dagbesteding en begeleiding in de wijk.