Thuis in Heijenoord/Lombok

  • Medische voorzieningen op peil: met huisartsen, tandartsen en apothekers.
  • In afstemming met omwonenden een goede bestemming voor de Koepelgevangenis vinden.
  • Arnhemmers samenbrengen via scholen, wijkverenigingen en de kerken.
  • Actiever bestrijden criminaliteit en overlast in de openbare ruimte.
  • Verbetering verkeersveiligheid, vooral rondom de scholen.
  • Laagdrempelige voorlichting over opvoeding, bijvoorbeeld op de scholen.
  • Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede.