Logo CDA Arnhem

Allemaal Arnhemmers

Laatste nieuws:

Er komen minimaal 2000 extra zonnepanelen op schooldaken in de gemeente Arnhem. Die motie van het CDA werd woensdag aangenomen in de gemeenteraad. Het college van de gemeente Arnhem is bezig om het huisvestingsplan voor scholen op te waarderen. Samen met scholen en de stichting schooldakrevolutie gaat het Arnhemse college hiermee aan de slag. Fractievolger Luc Groot: ‘nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen zijn belangrijk voor scholieren. We zetten in op meer ruimte voor kinderen en energie neutrale gebouwen. Maar tegelijk moeten we bestaande gebouwen aanpakken en verduurzamen. Met deze motie doen we dat en lopen de scholen voorop. Een goed voorbeeld voor kinderen en ouders. Niet alleen praten over verduurzaming, maar ook gewoon doen.’ Met de aangenomen huisvestingsplan gaat het college extra investeren in bijvoorbeeld energieneutraal bouwen, betere ventilatie, en toegankelijkheid voor mindervalide leerlingen. De geschatte kosten voor deze toevoegingen zijn 76 miljoen euro. Het totale investeringsbedrag voor plan bedraagt de komende 16 jaren al 391 miljoen euro. Het CDA wil dat deze zogenaamde beleidsrijke toevoegingen zoveel mogelijk betaald worden uit bestaande fondsen en onderdelen uit de Arnhemse begroting voor dit soort toevoegingen. Groot: ‘In onze ogen moeten we extra eisen die we als raad, terecht, stellen zoveel mogelijk financieren uit bestaande middelen. De rekening wordt anders te hoog voor de Arnhemmer. We moeten soms ook kiezen om andere dingen niet te doen of cofinanciering regelen. CDA diende daarom samen met de VVD een motie in die Wethouder Kundic overnam. Ze zegde toe zich in te zetten om de extra kosten voor beleidsrijke toevoegingen zoveel als mogelijk uit reeds bestaande budgetten te halen met vergelijkbare doelstellingen.

Dit hebben wij bereikt

Dit willen we voor Arnhem

Leefbaar & Veilig

 • Gele Strijders, ambtenaren in de wijk mét mandaat.
 • 30 als Max Snelheid in elke woonwijk.
 • Meer geld voor groen in woonwijken met een achterstand.
 • Singels in Centrum als groene aorta tussen Sonsbeek en Rijn.
 • Ontwikkelaars die meebetalen aan vergroening sociale voorraad.

Sociaal & Dichtbij

 • Jaarlijks 1% Sociaal Domein verschuiven naar preventie.
 • Meer zorgtoepassingen via de digitale snelweg.
 • In vijf wijken in 2026 max. 23 kinderen per klas.
 • Op meer plekken invoering van de Verlengde Schooldag.
 • Gezondheids- en Onderwijspact in 2026.

Ondernemend & Aantrekkelijk

 • Extra geld voor evenementen in post coronatijd.
 • Afschaffen van de toeristenbelasting.
 • Aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen, zoals shuttles.
 • Ondernemersagenda voor Arnhem Zuid.
 • Impuls voor het Eusebiuskwartier.

Solide & Transparant

 • Meer voorbeeldgedrag vanuit college en raad.
 • Minimaal lenen en geen onverantwoorde uitgaven.
 • Pilot: gemeente aanwezig in elke wijk.
 • Meer aandacht voor lobby en kansen vanuit Rijksgeld.
 • Inzetten op betere samenwerking in regio en met Nijmegen.

Met dit team: