Logo CDA Arnhem

Allemaal Arnhemmers

Laatste nieuws:

Stadion GelreDome is, ondanks enkele gebreken, veilig. Dat stelt de gemeente Arnhem bij monde van burgemeester Ahmed Marcouch na vragen van het CDA. ‘Op basis van onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk enkele constructie-onderdelen van het stadion gevonden die weliswaar geen acuut gevaar opleveren, maar op termijn niet veilig zijn. De eigenaar van het stadion dient deze gebreken op te lossen’, aldus de burgemeester. Klaartje Koorn stelde namens het CDA vragen omdat er onduidelijkheid was over het al dan niet sluiten van een tribune voor een wedstrijd van Vitesse. Marcouch laat desgevraagd weten waarom er onduidelijkheid heerste over de veiligheid: ‘De Zuid-tribune kon aanvankelijk niet visueel gecontroleerd worden op scheurvorming omdat deze ter plekke was bedekt met isolatiemateriaal. In tweede instantie is het isolatiemateriaal verwijderd en is geconstateerd dat er scheurvorming aanwezig was en dat voor een gedeelte nader onderzoek nodig was. Daarom is voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen op 8 mei geadviseerd om een deel van deze tribune uit voorzorg niet te gebruiken. Nader onderzoek heeft vervolgens aangetoond dat de tribune zonder risico gebruikt kan worden. Er was dus geen reden om de tribune verder afgesloten te houden.’ Koorn is blij dat de gebreken nu opgelost moeten worden. ‘Maar we houden het in de gaten want GelreDome is belangrijk voor de stad en de regio, niet alleen voor Vitesse maar ook voor concerten.’

Dit hebben wij bereikt

Dit willen we voor Arnhem

Leefbaar & Veilig

 • Gele Strijders, ambtenaren in de wijk mét mandaat.
 • 30 als Max Snelheid in elke woonwijk.
 • Meer geld voor groen in woonwijken met een achterstand.
 • Singels in Centrum als groene aorta tussen Sonsbeek en Rijn.
 • Ontwikkelaars die meebetalen aan vergroening sociale voorraad.

Sociaal & Dichtbij

 • Jaarlijks 1% Sociaal Domein verschuiven naar preventie.
 • Meer zorgtoepassingen via de digitale snelweg.
 • In vijf wijken in 2026 max. 23 kinderen per klas.
 • Op meer plekken invoering van de Verlengde Schooldag.
 • Gezondheids- en Onderwijspact in 2026.

Ondernemend & Aantrekkelijk

 • Extra geld voor evenementen in post coronatijd.
 • Afschaffen van de toeristenbelasting.
 • Aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen, zoals shuttles.
 • Ondernemersagenda voor Arnhem Zuid.
 • Impuls voor het Eusebiuskwartier.

Solide & Transparant

 • Meer voorbeeldgedrag vanuit college en raad.
 • Minimaal lenen en geen onverantwoorde uitgaven.
 • Pilot: gemeente aanwezig in elke wijk.
 • Meer aandacht voor lobby en kansen vanuit Rijksgeld.
 • Inzetten op betere samenwerking in regio en met Nijmegen.

Met dit team: