Logo CDA Arnhem

Allemaal Arnhemmers

Laatste nieuws:

Er wordt wederom niet geluisterd naar de bewoners van Arnhem. Deze keer gaat het niet over de Schaapsdrift maar over Gaardenhage. Sinds de start van de verkoop zijn ongeveer de helft van de oorspronkelijke kavels niet verkocht. In eerste instantie door de economische crisis, maar inmiddels is er belangstelling genoeg voor de kavels. Het college heeft echter besloten de kavels uit de verkoop te houden in de afgelopen jaren. Wethouder Bouwkamp wil op de oorspronkelijke 11 overgebleven kavels nu ruimte bieden aan 48 huishoudens. Dit tegen het zere been van de bewoners die niet voor niks voor deze plek in Rijkerswoerd hebben gekozen en voor het plan wat er toentertijd lag. De bewoners snappen dat er nu woningnood is maar om de oorspronkelijke plannen van de wijk zo op de schop te gooien zien de bewoners niet zitten, dat verandert in hun ogen het hele karakter van de wijk. Inmiddels hebben ze voorstellen gedaan waarbij ook meer woningen en verschillende woonvormen worden gecreëerd (zie afbeelding). Wethouder Bouwkamp wil verder niks met deze voorstellen doen en blijft hameren op de woningopgave. Commissielid Luc Groot van het CDA: ‘In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er meer uit het perspectief van inwoners moet worden gewerkt maar een breed gedragen voorstel met meer woningen dan de oorspronkelijk plannen, wordt direct naar de prullenbak verwezen. De wethouder geeft geen enkele ruimte aan de voorstellen van de bewoners. De bewoners komen met een plan voor meer woningen. Dan is dit resultaat van de wethouders zeer teleurstellend.’ Binnenkort maakt de gemeenteraad een keuze over het voorstel van het college. Groot: ‘Wij als CDA zullen samen met anderen partijen via een motie aansturen op een nieuw plan dat richting de wensen van de bewoners beweegt. CDA is in gesprek om verschillende partijen over de streep te trekken.’

Dit hebben wij bereikt

Dit willen we voor Arnhem

Leefbaar & Veilig

 • Gele Strijders, ambtenaren in de wijk mét mandaat.
 • 30 als Max Snelheid in elke woonwijk.
 • Meer geld voor groen in woonwijken met een achterstand.
 • Singels in Centrum als groene aorta tussen Sonsbeek en Rijn.
 • Ontwikkelaars die meebetalen aan vergroening sociale voorraad.

Sociaal & Dichtbij

 • Jaarlijks 1% Sociaal Domein verschuiven naar preventie.
 • Meer zorgtoepassingen via de digitale snelweg.
 • In vijf wijken in 2026 max. 23 kinderen per klas.
 • Op meer plekken invoering van de Verlengde Schooldag.
 • Gezondheids- en Onderwijspact in 2026.

Ondernemend & Aantrekkelijk

 • Extra geld voor evenementen in post coronatijd.
 • Afschaffen van de toeristenbelasting.
 • Aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen, zoals shuttles.
 • Ondernemersagenda voor Arnhem Zuid.
 • Impuls voor het Eusebiuskwartier.

Solide & Transparant

 • Meer voorbeeldgedrag vanuit college en raad.
 • Minimaal lenen en geen onverantwoorde uitgaven.
 • Pilot: gemeente aanwezig in elke wijk.
 • Meer aandacht voor lobby en kansen vanuit Rijksgeld.
 • Inzetten op betere samenwerking in regio en met Nijmegen.

Met dit team: