Thuis in Burgemeesterswijk / Hoogkamp

  • Oplossen verkeers- en parkeerproblemen in combinatie met handhaving.
  • Extra aanplant van groen, bestaande lanen en straten goed onderhouden.
  • De sterke wijkstructuur en onderlinge zorg voor elkaar in de wijk behouden.
  • Eenzaamheid onder ouderen maar ook onder pubers tegengaan door extra activiteitenbudget voor verenigingen en wijkgebouwen.
  • Uitdagende speelvoorzieningen voor jong en ouderen in de buitenruimte.
  • Glasvezel uitrollen om werkgelegenheid te stimuleren en informatie en contacten te stimuleren.