Thuis in Rijkerswoerd

  • Oplossen structurele verkeers- en parkeerproblemen.
  • Een veilig en gerenoveerd winkelcentrum Rijkerswoerd.
  • Versteende gebieden verdienen extra aanplant van groen.
  • Overlast op straat en roekeloos rijgedrag van scooters tegengaan.
  • Eenzaamheid onder ouderen maar ook onder pubers tegengaan door extra activiteitenbudget.
  • Minima en statushouders begeleiden naar (vrijwilligers)werk of een baan.
  • Uitdagende speelvoorzieningen voor jongeren.
  • Creëren van ommetjes in de wijk, ook voor ouderen met een scootmobiel.