Thuis in Schaarsbergen

  • Karakter Schaarsbergen behouden door actief onderhoud van monumentale gebouwen.
  • Veilige fietsroutes voor jongeren en ouderen, in combinatie met handhaving verkeerssnelheid.
  • Aanpak dumpen afval, zwerfvuil en hondenpoep via voorlichting, acties en boetes.
  • Meer mogelijkheden voor recreatie via sport en bewegen in de openbare ruimte voor jong en oud.
  • Betere verlichting op donkere plekken rondom de centrale ontmoetingsplekken.
  • Contacten tussen wijkbewoners en aanwezige zorginstellingen versterken.
  • Doorbreken en tegengaan van  eenzaamheid en bestrijding van armoede.
  • Extra aanplant van groen, bestaande lanen en straten goed onderhouden.