Thuis in De Laar

  • Meer ruimte voor dagbesteding bij boerderij De Kroon en activiteitencentrum De Laar.
  • Aandacht voor jongeren en ouderen die kampen met eenzaamheid.
  • Tegengaan van verloedering in de openbare ruimte.
  • Meer activiteiten voor jongeren.
  • Meer onderhoud en aandacht voor basisscholen met multifunctioneel gebruik.
  • Aanpak dumpen afval, en hondenpoep via voorlichting, acties en boetes.
  • Betere verlichting op donkere plekken in de wijk en rondom centrale ontmoetingsplekken.