Archives for Wijk

Thuis in Het Broek

Actief bestrijden criminaliteit en dealen van drugs in de openbare ruimte. Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast). Wijkbewoners actiever samenbrengen via verenigingen, de kerken en moskeeën. Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede. Medische voorzieningen op peil: met huisartsen, tandartsen en apothekers. Overgewicht jongeren tegengaan

Lees meer

Thuis in Schaarsbergen

Karakter Schaarsbergen behouden door actief onderhoud van monumentale gebouwen. Veilige fietsroutes voor jongeren en ouderen, in combinatie met handhaving verkeerssnelheid. Aanpak dumpen afval, zwerfvuil en hondenpoep via voorlichting, acties en boetes. Meer mogelijkheden voor recreatie via sport en bewegen in de openbare ruimte voor jong en oud. Betere verlichting op donkere plekken rondom de centrale

Lees meer

Thuis bij Velperweg

Ouders actief ondersteunen bij opvoedingstaken. Een schone leefomgeving, zwerfafval tegengaan en een schone omgeving rondom afvalcontainers. Opknappen van trapvelden en speeltuintjes. Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede. Arnhemmers samenbrengen via verenigingen, de kerken en moskeeën. Stimuleren van groen en biodiversiteit, in samenwerking gemeente en bewoners. Maatjesprojecten voor (allochtone) oudere Arnhemmers. Extra aandacht

Lees meer

Thuis in Alteveer/Cranevelt

Aandacht voor jongeren en ouderen die kampen met eenzaamheid. Tegengaan van verloedering in de openbare ruimte. Meer activiteiten voor jongeren, actieve samenwerking met voetbalclub VDZ. Samenwerking Burgers Zoo, het Openlucht Museum en het Rijnstate ziekenhuis met de wijken en de gemeente actief onderhouden en versterken. Meer onderhoud en aandacht voor basisscholen met multifunctioneel gebruik. Aanpak

Lees meer

Thuis in Monnikenhuizen

Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast). Woningen levensloopbestendig maken en tegelijkertijd verduurzamen. Ouders actief ondersteunen bij opvoedingstaken. Een schone leefomgeving, bestrijden van dumpafval. Opknappen van trapvelden en speeltuintjes. Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede. Stimuleren van groen en biodiversiteit, in samenwerking gemeente en bewoners.

Lees meer

Thuis in Geitenkamp

Tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede. Stimuleren van groen en biodiversiteit, in samenwerking gemeente en bewoners. Maatjesprojecten voor (allochtone) oudere Arnhemmers. Inwoners met een bescheiden inkomen actief ondersteunen. Het wijkcentrum MFC De Wetering behouden als kloppend hart van de wijk. Extra aandacht voor burgerschap: aanspreken op overlast (zoals vuurkorven, hondenpoep, overhangend groen en geluidsoverlast).

Lees meer

Thuis in Sint Marten/Klarendal

Modekwartier ondersteunen in de uitstraling en verbinding met de binnenstad. Minima en statushouders begeleiden naar (vrijwilligers)werk of een baan. Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede. Levendige Hommelseweg qua winkelaanbod en voorzieningen verder verbeteren. Verbetering verkeersveiligheid en handhaving op dubbel parkeren. Een betere mix van huur- en koopwoningen, zo min mogelijk woningsplitsing. Laagdrempelige

Lees meer

Thuis in Heijenoord/Lombok

Medische voorzieningen op peil: met huisartsen, tandartsen en apothekers. In afstemming met omwonenden een goede bestemming voor de Koepelgevangenis vinden. Arnhemmers samenbrengen via scholen, wijkverenigingen en de kerken. Actiever bestrijden criminaliteit en overlast in de openbare ruimte. Verbetering verkeersveiligheid, vooral rondom de scholen. Laagdrempelige voorlichting over opvoeding, bijvoorbeeld op de scholen. Doorbreken en tegengaan van

Lees meer

Thuis in Klingelbeek

Een betere mix van huur- en koopwoningen, onder andere in en rondom Het Dorp. Realisatie van voldoende parkeerplekken. Laagdrempelige voorlichting over opvoeding, bijvoorbeeld op de scholen. Doorbreken en tegengaan van eenzaamheid en bestrijding van armoede. De sterke wijkstructuur en onderlinge zorg voor elkaar behouden. Medische voorzieningen op peil houden: met huisartsen, tandartsen en apothekers. Voorzieningen

Lees meer

Thuis in Spijkerkwartier

Arnhemmers samenbrengen via verenigingen, de kerken en moskeeën. Actief bestrijden criminaliteit en dealen van drugs in de openbare ruimte. Levendige Levendigheid Steenstraat en Kastanjelaan qua winkels en voorzieningen verder verbeteren. Verkeersveiligheid vergroten en ervaren overlast bestrijden. Verbetering verkeersveiligheid en handhaving dubbel parkeren voorkomen. Een betere mix van huur- en koopwoningen, zo min mogelijk woningsplitsing. Laagdrempelige

Lees meer