Voorwoord: Allemaal Arnhemmers

Beste Arnhemmers, Het CDA is een unieke partij. Sinds onze oprichting in 1980 staan vier uitgangspunten centraal. Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, (publieke) gerechtigheid en solidariteit. Vanuit die uitgangspunten staan wij voor een stad waarin mensen ook echt samen leven. Een samenleving die ook oog heeft voor de generaties na onszelf, een samenleving waarin mensen daadwerkelijk naar elkaar omkijken. In die zin lijken Arnhem en het CDA voor elkaar gemaakt. Omdat onze prachtige stad gedragen wordt door haar verenigingsleven en de vele vrijwilligers. Omdat de tomeloze inzet van onze mantelzorgers en wijkverenigingen onmisbaar zijn. Stuk voor stuk gaat het daarbij om mensen Details

Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn geen gewone verkiezingen. Arnhemmers krijgen op 16 maart 2022 de keuze voor welke stad ze kiezen. Voor een stad uit twee blokken, wat Arnhem helaas steeds meer lijkt te worden. Of voor een stad waarin alle inwoners Arnhemmers zijn. De afgelopen jaren is de kloof groter geworden. Tussen de Arnhemmers die makkelijk meekomen, een woning bezitten, een baan hebben én in een fijne wijk wonen. En de Arnhemmers zonder eigen woning, met een flexbaan of helemaal geen werk, veelal levend in wijken met veel criminaliteit en overlast. En dan werd de wereld – en dus Details

Speerpunten CDA Arnhem 2022 – 2026

Hierbij een korte samenvatting van ons verkiezingsprogramma 2022-2026 De CDA top-5 binnen Leefbaarheid & Veiligheid • Een team van Gele Strijders, ambtenaren met mandaat op straat. In de wijken waar dat nodig is, vormen zij de verlengde arm van gemeente en burgemeester. Problemen pakken ze effectief, doelgericht en met maatwerk aan. • Een einde aan de ongekende overlast door jakkeraars en asocialen in het verkeer. Meer snelheidscontroles waar je 50/80 mag, en voortaan 30 in elke Arnhemse woonwijk. • Een impuls voor het onderhoud in de Openbare Ruimte in de vijf Arnhemse wijken die dat door hun sociale achterstand het Details

1. Arnhem – Leefbaar & veilig

Arnhem – Leefbaar & veilig Het CDA wil dat alle ruim 160.000 Arnhemmers zich thuis voelen. Natuurlijk in onze stad, maar vooral in de eigen wijk, buurt en straat. De titel van ons vorige verkiezingsprogramma ‘Thuis in Arnhem’ staat dan ook nog steeds als een huis. Meer nog dan op grote vergezichten richten we ons als partij op de directe leefomgeving van de inwoners. Het is immers daar waar mensen zich echt op hun gemak moeten voelen. Helaas zien we dat het nu niet altijd zo is. In veel wijken is het thuisgevoel onvoldoende. Mensen voelen zich onveilig in hun Details

2. Arnhem – Sociaal & Dichtbij

Arnhem – Sociaal en dichtbij Arnhem is er voor alle Arnhemmers, en ja, natuurlijk staat iedereen achter die gedachte. Helaas is de praktijk in onze stad anders. In Arnhem vechten kansen en kwetsbaarheid om voorrang. Niet iedereen heeft het geluk om een goede toekomst tegemoet gaan en daardoor doen grote groepen inwoners in onze stad onvoldoende mee. Omdat ze de taal niet beheersen of geen diploma hebben. Of omdat ze chronisch ziek zijn of een handicap hebben. Absolute prioriteit hebben voor het CDA de duizenden jongeren die in armoede opgroeien, met enorme gevolgen voor hun toekomst. We willen er de Details

3. Arnhem – Ondernemend & aantrekkelijk

Arnhem – Ondernemend & aantrekkelijk Het CDA gelooft in onderwijs en werk als basis voor een goede toekomst. Arnhem heeft een bruisende economie, maar het is belangrijk deze richting toekomst te behouden. Zeker na corona vraagt dit meer aandacht. Bovendien vinden we het belangrijk dat bedrijven niet alleen meedoen met maar ook kunnen profiteren van de nieuwe economie. De energietransitie biedt kansen. Het CDA koestert de meer dan 16.000 bedrijven die Arnhem rijk is, met enkele grote en veel kleine parels. Daarom staan we voor een krachtige lokale en een sterke regionale economie, waarin we de bestaande ondernemers willen behouden Details

4. Arnhem – Solide & Transparant

Solide & Transparant De gemeente is er voor de stad, niet andersom. De wijze waarop het college, de raad en de ambtelijke organisatie de afgelopen periode in het nieuws zijn gekomen, is voor het CDA niet voor herhaling vatbaar. In het stadhuis moeten de daden centraal komen te staan, in plaats van de woorden. Wij verkiezen volwassenheid boven venijn. We moeten voor Arnhemmers zorgen, in plaats van ons zorgen te maken over onze eigen positie. Als coalitiepartij in 2014 tot 2018 en als oppositiepartij in de afgelopen vier jaar hebben wij ons altijd constructief opgesteld, in het belang van de Details