Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn geen gewone verkiezingen. Arnhemmers krijgen op 16 maart 2022 de keuze voor welke stad ze kiezen. Voor een stad uit twee blokken, wat Arnhem helaas steeds meer lijkt te worden. Of voor een stad waarin alle inwoners Arnhemmers zijn. De afgelopen jaren is de kloof groter geworden. Tussen de Arnhemmers die makkelijk meekomen, een woning bezitten, een baan hebben én in een fijne wijk wonen. En de Arnhemmers zonder eigen woning, met een flexbaan of helemaal geen werk, veelal levend in wijken met veel criminaliteit en overlast. En dan werd de wereld – en dus ook onze stad – begin 2020 ook nog eens opgeschrikt door de coronacrisis. Een crisis die de verschillen in de samenleving alleen maar groter heeft gemaakt. En waarbij problemen als eenzaamheid en het belang van onderling contact sterker aan de oppervlakte zijn gekomen dan ooit tevoren.

Het CDA kiest voor een Arnhem waarin alle inwoners Arnhemmers zijn. Voor één Arnhem, of je nu aan de zuid- of aan de noordkant van de Rijn woont. Voor een stad waarin we iedereen gelijk behandelen, maar er soms best wat meer aandacht mag zijn voor plekken waar het slecht gaat. En een stad die klaar is voor de toekomst. Met meer woonruimte en voldoende passende banen. Met veilige, leefbare wijken en een aantrekkelijk cultureel klimaat. En, over klimaat gesproken, gericht op klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Daarbij hebben we naast oog voor de generaties van straks ook oor voor de problemen van nu, bijvoorbeeld van ouderen of inwoners die minder makkelijk de energietransitie kunnen doormaken. De gemeente neemt daarin verschillende rollen in. Soms moeten we ondersteunen, maar nog vaker faciliteren, enthousiasmeren en aanwakkeren. Hierbij gaat het CDA uit van de kracht die de samenleving in zich heeft. Want zonder de enorme waarde van de wijkteams, mantelzorgers en andere vrijwilligers zou Arnhem niet kunnen zijn wat ze is.

Tot slot kijken we ook naar onszelf. De afgelopen jaren ging het in het gemeentehuis teveel over onszelf. Terwijl gemeentelijke politiek rust en stabiliteit moeten brengen en de stad verder moet helpen, was het te vaak onderwerp van gesprek. Vanuit de constructieve rol die het CDA al jaren inneemt, kijken we ook richting de toekomst. Voor ons staat de inwoner centraal. Naast dat we hopen op betere onderlinge verhoudingen zetten we ook in op een betere dienstverlening naar die mensen die de gemeente nodig hebben. De gemeente is er immers voor alle Arnhemse inwoners, ondernemers en organisaties. En niet andersom.

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem