Voorwoord: Allemaal Arnhemmers

Beste Arnhemmers,

Het CDA is een unieke partij. Sinds onze oprichting in 1980 staan vier uitgangspunten centraal. Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, (publieke) gerechtigheid en solidariteit.

Vanuit die uitgangspunten staan wij voor een stad waarin mensen ook echt samen leven. Een samenleving die ook oog heeft voor de generaties na onszelf, een samenleving waarin mensen daadwerkelijk naar elkaar omkijken. In die zin lijken Arnhem en het CDA voor elkaar gemaakt. Omdat onze prachtige stad gedragen wordt door haar verenigingsleven en de vele vrijwilligers. Omdat de tomeloze inzet van onze mantelzorgers en wijkverenigingen onmisbaar zijn. Stuk voor stuk gaat het daarbij om mensen die iets doen voor anderen, zonder daar direct voor worden beloond: Arnhemmers die weten dat de maatschappij mooier wordt als we ons er samen voor inzetten.

We leven niet meer in 1980 maar in 2022. En toch herkent u in voorliggend partijprogramma de voor het CDA zo kenmerkende uitgangspunten. Alle vier, in onze optiek, actueler dan ooit. Zeker nu we steeds vaker de uitwassen zien van individualisme, neoliberalisme en marktdenken is het belangrijk om vanuit het ‘samen’ te blijven redeneren. In de huidige coronatijd wordt de waarde hiervan alleen maar extra benadrukt. Wel hebben we onze principes in een modern jasje gestoken. Omdat het CDA met de tijd meegaat. En dat moet ook. Anno 2022 staat Arnhem voor nieuwe opgaves die vragen om passende antwoorden. Gemeenten worden geconfronteerd met grote uitdagingen en die benaderen we graag vanuit de menselijke maat. En daarmee vanuit de filosofie van het CDA. Door oog te hebben voor de eigen wijk en buurt, door uit te gaan van dat wat inwoners kunnen bijdragen aan de samenleving én door grenzen en normen te stellen, daar waar dat hard nodig is.

Daarbij zijn en blijven wij een partij van de verbinding. We bevinden ons in een politiek landschap waarin sommige partijen de problemen ontkennen en andere partijen met geen of onrealistische oplossingen komen. In dat landschap slaat het CDA een brug. Vanuit onze uitgangspunten. Vanuit een constructieve houding (of we nu in de coalitie of oppositie zitten). En vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de Arnhemmers van nu en straks. Het CDA staat voor solide gemeentefinanciën, een beschaafde bestuurscultuur en een stad waarin we het voor, namens en vooral sámen met de inwoners willen doen. Maar wel met álle inwoners. Ongeacht waar je woont of waar je vandaan komt. Ongeacht je achtergrond, inkomen of opleidingsniveau. We zijn immers Allemaal Arnhemmers, en met al die Arnhemmers maken we onze stad.
Het Bestuur van het CDA Arnhem

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem