Coalitie kiest voor onnodige sloop Schaapsdrift, CDA baalt

22 maart 2024

‘Aan een politiek circus doet het CDA niet mee, wij zoeken naar resultaten voor de bewoners van de Schaapsdrift, geen show voor onszelf’, reageert Scott van den Broek woensdag tijdens de commissievergadering waarna hij de zaal verliet. ‘We bespreken wederom wat we altijd bespreken. We moeten als partijen elkaar vinden maar dat gaat nu met deze coalitie helaas niet lukken’ concludeert het CDA raadslid na meerdere pogingen samen met VVD en ChristenUnie om een zo gunstig mogelijke uitkomst voor bewoners te vinden.

Er wordt al twee jaar gepraat over de toekomst van de Schaapsdrift en omgeving. Een gedeelte van de woningen dreigt gesloopt te worden door de plannen van het college en de oplegging van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg). In de meest recente gebiedsvisie wordt nog steeds uitgegaan van sloop van veel woningen. Onnodig in de ogen van het CDA. De gewenste groei van 450 woningen kan gerealiseerd worden binnen het huidige gebied zonder uit te gaan van sloop. Van den Broek: ‘Wij zijn al twee jaar aan het bakkeleien maar de coalitie steunt de plannen van het college. Toen fractievoorzitter Mark Coenders van GroenLinks, de grootste coalitiepartij, aangaf dat de verschillen te groot zijn om tot een compromis te komen heb ik het voorstel gedaan om deze commissievergadering dan maar te beëindigen. Waarom praten we dan nog verder.’

De andere partijen in de raad wilden echter wel door. Van den Broek: ‘Daarom heb ik besloten de zaal te verlaten. In deze zaal worden geen compromissen gesloten. De inwoners van de Schaapsdrift die elke keer weer opnieuw met grote getale naar het stadhuis komen gingen vrijwel allemaal mee. We kunnen als raad blijven praten maar laten we maar overgaan tot besluitvorming en stemmen. In dit dossier heeft praten op dit moment geen zin meer.’ CDA Arnhem zal haar standpunt over de gehele gang van zaken in de besluitvormende raadsvergadering kenbaar maken en tegen de gebiedsvisie stemmen.

Deel dit

Categorieën

Tags