2000 zonnepanelen op schooldaken

30 maart 2024

Er komen minimaal 2000 extra zonnepanelen op schooldaken in de gemeente Arnhem. Die motie van het CDA werd woensdag aangenomen in de gemeenteraad. Het college van de gemeente Arnhem is bezig om het huisvestingsplan voor scholen op te waarderen. Samen met scholen en de stichting schooldakrevolutie gaat het Arnhemse college hiermee aan de slag. Fractievolger Luc Groot: ‘nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen zijn belangrijk voor scholieren. We zetten in op meer ruimte voor kinderen en energie neutrale gebouwen. Maar tegelijk moeten we bestaande gebouwen aanpakken en verduurzamen. Met deze motie doen we dat en lopen de scholen voorop. Een goed voorbeeld voor kinderen en ouders. Niet alleen praten over verduurzaming, maar ook gewoon doen.’

Met de aangenomen huisvestingsplan gaat het college extra investeren in bijvoorbeeld energieneutraal bouwen, betere ventilatie, en toegankelijkheid voor mindervalide leerlingen. De geschatte kosten voor deze toevoegingen zijn 76 miljoen euro. Het totale investeringsbedrag voor plan bedraagt de komende 16 jaren al 391 miljoen euro.

Het CDA wil dat deze zogenaamde beleidsrijke toevoegingen zoveel mogelijk betaald worden uit bestaande fondsen en onderdelen uit de Arnhemse begroting voor dit soort toevoegingen. Groot: ‘In onze ogen moeten we extra eisen die we als raad, terecht, stellen zoveel mogelijk financieren uit bestaande middelen. De rekening wordt anders te hoog voor de Arnhemmer. We moeten soms ook kiezen om andere dingen niet te doen of cofinanciering regelen. CDA diende daarom samen met de VVD een motie in die Wethouder Kundic overnam. Ze zegde toe zich in te zetten om de extra kosten voor beleidsrijke toevoegingen zoveel als mogelijk uit reeds bestaande budgetten te halen met vergelijkbare doelstellingen.

Deel dit

Categorieën

Tags