Dit hebben wij voor u bereikt bij de Perspectiefnota

16 juni 2023

De gemeenteraad behandelde woensdag de perspectiefnota. In deze nota kijkt het college vooruit naar de toekomst en de financiële gevolgen daarbij. Wat het CDA betreft ontbreken de concrete plannen in deze perspectiefnota. Er wordt alleen gekeken naar het hier en nu en niet naar de toekomst terwijl er grote uitdagingen op ons en op de stad afkomen. Daarom heeft het CDA, soms samen met andere partijen enkele wijzigingsvoorstellen ingediend. Hieronder een overzicht.

Aangenomen moties:

Handhavers – samen met Arnhem Centraal, PvdA en Forum voor Democratie.
Arnhem moet een veiligere stad worden en daarom willen we wanneer er extra geld beschikbaar komt dat het college voorstellen gaat doen om de handhaving vanaf 2024 structureel te maken.

Termijnagenda – samen met Volt, VVD en D66.
De gemeenteraad heeft behoefte aan een lange- en korte termijnagenda zodat raadsleden zich beter kunnen voorbereiden op de voorstellen die gaan komen.

Opvang daklozen – samen met Volt, GroenLinks, Denk, Partij voor de Dieren en de VVD.
Het college moet met een voorstel komen om voor minimaat twee jaar tien opvangplaatsen te realiseren voor dakloze niet rechthebbende EU-burgers omdat in Arnhem veel van deze mensen op straat leven.

Onderwijshuisvesting – samen met D66.
Het onderwijshuisvestingplan wordt langzamer uitgevoerd dan gepland door stijgende bouwkosten. Daarom vinden we dat er een groter budget moet worden vrijgemaakt om verdere vertraging te voorkomen.

Huisvesting Cultuur – samen met GroenLinks, D66 en Volt.
Omdat er eens structureel tekort dreigt voor huisvesting van de creatieve sector willen we prioriteit geven aan het realiseren van, of het aankopen van, deze huisvesting.

Beweegnorm – samen met de VVD, D66, PvdA, Volt, Denk en Arnhem Centraal.
Een groot gedeelte van de Arnhemse jeugd voldoet niet aan de beweegnorm en dat vergroot de kans op overgewicht. Daarom moet het college uitzoeken hoe Arnhemse scholen meer sport kunnen aanbieden.

Deel dit

Categorieën

Tags