CDA steunt burgerinitiatief Arnhemse centrumring

8 juni 2023

Wat moet er gebeuren om de Arnhemse centrumring bewoonbaar, leefbaar en berijdbaar te houden. Op die vragen hebben meer dan 200 bewoners van de centrumring antwoorden bedacht. Dat doen zij gezamenlijk in het Platform Arnhemse Centrumring.

Onlangs spraken ze bij monde van voorzitter Bert Kuiper de gemeenteraad toe, en daarna 1 op 1 met het CDA. Twee onderwerpen kunnen daarbij volgens het platform snel worden uitgevoerd. De oversteekplaatsen op de centrumring met verkeerslichten voetgangers- en fietsvriendelijker afstellen. En een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de Weerdjesstraat, tussen de Rijnkade en de Markt. Het college wil eerst onderzoeken of een oversteekplaats aan de Weerdjesstraat nodig is. Groot: ‘De interpretatie van het college gaat tegen het burgerinitiatief in en is voor het vertrouwen van de burgers niet netjes. Onderzoek waar de oversteekplaats zou moeten komen, lijkt ons een betere insteek. In onze ogen kan de realisatie daarna snel plaatsvinden.’

CDA Arnhem kan zich vinden in deze maatregelen en wil dat deze na aannemen van het burgerinitiatief zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Het platform heeft meer punten ingediend waaronder trajectcontrole, snelheidsverlaging en sluipverkeer voorkomen. Deze moeten wat de indieners betreft worden meegenomen in het nieuwe mobiliteitsplan dat voor het einde van het jaar wordt besproken in de gemeenteraad.

Het CDA is positief over invoering van trajectcontroles. Fractievolger Luc Groot: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de bewoners vooral last hebben van de snelheidsovertreders. Met een trajectcontrole is dat probleem meteen opgelost.’

Deel dit

Categorieën

Tags