Hoop voor bewoners van de Schaapsdrift

17 mei 2023

Er lijkt hoop voor de bewoners van de Schaapsdrift en omgeving. Lang dreigden hun woningen gesloopt te worden door plannen van het college en door de oplegging van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg).

Door inzet van CDA samen met onder andere de VVD en de ChristenUnie gloort er nu hoop. Samen met andere partijen werd er gewerkt aan een amendement die uit moet gaan van bestaande bouw. Wil het college toch overgaan tot sloop, dan zal zij zwaar wegende redenen moeten presenteren. Zo voorziet het CDA dat het grootste deel van de wijk behouden zal blijven voor de bewoners.

Documenten uit WOO-verzoeken (Wet Openbare Overheid), opgevraagd door de Arnhemsche Courant, gaven aan dat sloop van de hele wijk over langere tijd in verschillende varianten is besproken op het stadhuis.

Nu kan er alleen sprake zijn van sloop of onteigening als dit een zeer groot belang dient. Van den Broek: ‘Dit amendement hebben we uitvoerig met de inwoners van de Schaapsdrift besproken en krijgt steun in de wijk. Het geeft veel meer zekerheid, al blijft er dus ruimte bestaan voor sloop, al is die beperkt. Wij begrijpen dat niet voor iedereen de zorgen weg zijn en blijven waakzaam bij de verdere planvorming’.

Het is nu wachten op de gebiedsvisie van de gemeente voor de Schaapsdrift en omgeving.

Deel dit

Categorieën

Tags