Prioriteiten stellen bij huisvesting scholen

26 januari 2023

De Rekenkamer Arnhem vindt dat de gemeenteraad actief betrokken moet worden bij de huisvestingsplannen voor scholen. Het CDA onderschrijft de oproep van de Rekenkamer en de oproep vanuit het veld om haast te maken en de regie te nemen. ‘De huisvesting en de kwaliteit van de panden staat al jaren onder druk en is in sommige gevallen ook onder de maat’, concludeert fractievolger Luc Groot. ‘Hoe moet je je kinderen uitleggen dat ze thuis HR++ glas hebben en op school nog enkel glas.’

De Rekenkamer Arnhem heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de aanpak van onderwijshuisvesting in Arnhem. Daarin zijn belangrijke bevindingen gedaan betreffende de ontwikkeling van onderwijshuisvestingsplannen in Arnhem. Een daarvan is ook het voortgezet onderwijs niet te vergeten.

CDA stelt wel enkele prioriteiten. Groot: ‘de meeste scholen wachten al twee jaar op ventilatieverbetering vanuit het SUVIS. Daar is nog helemaal niks mee gedaan. Laten we eerst zulke dingen nu snel oppakken,’

Deel dit

Categorieën

Tags