Wijzigingsvoorstellen CDA voor begroting

12 november 2022

Dit zijn de negen wijzigingsvoorstellen van het CDA die door een meerderheid van de gemeenteraad zijn aangenomen. Het college van de gemeente Arnhem moet nu met deze punten aan de gang.

In verbinding beginnen (samen met GroenLinks en Volt):
Een innovatieve aanpak, waarin werk, opleiding en taalvaardigheid gecombineerd worden, te borgen als een structureel beleid voor inburgeren in Arnhem. Want taal en werk maken dat je je sneller thuis voelt.

Sportmakelpunt (samen met DENK):
Een platform waar sportverenigingen hun bestuurs- of vrijwilligers vacatures kunnen publiceren en waar bestuurders hun interesse in een vacature kenbaar kunnen maken.

Aantal boa’s op straat:
Binnen de gepresenteerde begroting het advies in de formatiebenchmark op te volgen en de handhavingscapaciteit op het niveau van minimaal 29 FTE straatcapaciteit te brengen vanaf 2023.

Verenigingen verduurzamen (samen met DENK):
Om binnen het klimaatfonds een regeling uit te werken waardoor verenigingen die hun pand willen verduurzamen, daarin financieel kunnen worden ondersteund, of waarbij er voorgefinancierd kan worden.

Duurzame gebedshuizen (Samen met ChristenUnie en DENK):
Om binnen het klimaatfonds een regeling uit te werken waarmee gebedshuizen ondersteund worden om actief klimaat -en verduurzaming vraagstukken op te pakken, inclusief een kennisloket met juiste expertise.

Verbeter de schoolventilatie:
Om voor de start van de officiële winter een stand van zaken te geven over de voortgang van de SUVIS-plannen en de oorzaken voor de opgelopen vertraging aan te geven. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Budget voor energiecoaches (samen met D66):
Om €250.000,- euro uit het klimaatfonds aan te wenden voor de extra inzet van energiecoaches ter ondersteuning van onze Arnhemse huishoudens. En daarmee direct aan de slag gaan om grotere schuldenproblematiek bij huishoudens te voorkomen.

Plan van aanpak hoogbegaafdheid (samen met Arnhem Centraal, DENK en D66):
Omdat Arnhem aandacht moet hebben voor kansengelijkheid, maar dat de groep hoog -en meerbegaafden daarin nu niet genoeg voor het voetlicht komen willen we samen met ervaringsdeskundigen tot een plan van aanpak te komen om meer -en hoogbegaafden onderwijs en begeleiding verder vorm te geven.

Maatschappelijke organisaties steunen en verduurzamen (samen met D66, Arnhem Centraal, Volt en DENK):
Binnen de reguliere budgetten of op basis van eventueel te ontvangen middelen van de provincie ruimte vrij te maken voor extra subsidie aan maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, scoutinggroepen, musea en religieuze organisaties, voor zover die door gestegen energielasten in ernstige problemen dreigen te komen.

Deel dit

Categorieën

Tags