Begrotingsdebat met twee gezichten

11 november 2022

Het was een begrotingsdebat met twee gezichten woensdagavond voor het CDA Arnhem. Waar aan de ene kant sprake is van een stapeling van lasten en grepen uit de reserves, mag het CDA ook tevreden zijn dat bijna alle wijzigingsvoorstellen die de partij heeft gedaan zijn aangenomen in de raad.

Fractievoorzitter Klaartje Koorn: ‘Wij willen dan ook dat deze begroting van radicaal naar normaal wordt aangepast’. Dat is niet helemaal gelukt want een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een initiatief om 1,5 miljoen euro te investeren in schoolmoestuintjes. Koorn: ‘Een plan zonder dekking of überhaupt het idee dat scholen die al zoveel op hun bord hebben, dit willen – het is absoluut ridicuul.’

Daarentegen heerst er bij Koorn ook tevredenheid om dat 9 verbeteringsvoorstellen die het CDA voorstelt zijn aangenomen. ‘Vooral de motie over veiligheid waarbij we het aantal boa’s willen verhogen was voor ons echt belangrijk’, stelt Koorn. De gemeente moet nu het aantal boa’s vanaf 2023 op minimaal 29 FTE brengen. ‘Dat is belangrijk voor de veiligheid van al onze inwoners.’

Zorgen zijn er ook over de algemene reserves. Koorn: ‘In 2040 moet Arnhem niet nog bezig zijn met de rekening van vandaag. En dat gaat zij wel zijn, als we alle voorstellen die een dekking uit de algemene middelen en reserves aannemen. Onze algemene reserves aanwenden om hobbyisme in de stad vorm te geven, daar doen we niet aan mee.’

Deel dit

Categorieën

Tags