‘We schamen ons kapot!’ (video)

Featured Video Play Icon
2 juni 2022

‘We schamen ons kapot voor de keuze van deze gemeenteraad’, reageert raadslid Scott van den Broek als het gaat over de Schaapsdrift. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond voor de plannen van het college om de wet voorkeursrecht gemeente toe te passen op de woningen in de omgeving van de Schaapsdrift.

Met deze maatregel wil het college plannen ontwikkelen voor nieuwebouw in het gebied, maar dit gaat ten koste van de huidige woningen en bewoners. ‘De afgelopen weken is alsmaar weer duidelijk geworden welke zekerheid de bewoners van de omgeving Schaapsdrift hebben, namelijk geen zekerheid. We hebben het al aangegeven, het CDA is ronduit verbijsterd en houdt een vieze nasmaak over aan de vorige behandelingen en hetgeen hier voorligt. De enige duidelijkheid is dat het college op geen enkele wijze, bereid is ruimte te geven aan de bewoners’, aldus Van den Broek.

Het CDA snapt dat er gebouwd moet worden maar dit gaat te ver, ‘Dit is een maatregel uit voorzorg, enkel een gedachte want een uitgewerkt plan ligt er niet, dat kun je deze bewoners, onze inwoners toch niet aandoen.’ Uit de notulen van de coalitieonderhandelingen blijkt dat Schaapsdrift aan de orde is gekomen tijdens het overleg tussen de nieuwe coalitiepartijen, maar daar werd niet duidelijk op gereageerd.

De hele oppositie stemde woensdag tegen de plannen maar dat bleek niet genoeg. ‘Het CDA wenst de bewoners veel sterkte en succes toe, zij mogen van ons verwachten dat wij nu elke vervolgstap onder de loep nemen en er voor hen zijn.’

Deel dit

Categorieën

Tags