Voor alle geloven een plek in Arnhem

15 februari 2022

Met de verkiezingen in het vooruitzicht, krijgt onze fractie vaak de vraag hoe we kijken naar het vestigen van gebedshuizen in de stad. Voor onze fractie geldt, dat er voor alle geloven een plek moet kunnen zijn. 

Wat het CDA betreft, zeker in Arnhem. Een stad die bruist van verschillen en bijeengehouden wordt door de overlap tussen mensen onderling. En hoe zorg je nu dat er voor iedereen en alles een plek is? Ons inziens doe je dat door veel overleg te hebben – door te verbinden, door te betrekken en vooral: door af te stemmen en dan je keuzes transparant weer te geven. Door bij alle partijen te luisteren naar wat er speelt, welke behoeften er zijn en dan een afweging te maken. 

Maar ook in Arnhem, verdelen we steeds meer schaarste. In wonen, in groen, in ruimte en ruimte voor gebed, in terrein en bedrijventerrein, in geld, in kennis, in alles. En dan is dat afwegingskader en de transparantie daarin, van extra groot belang. Door goed overleg met elkaar te hebben, door het oor te luisteren te leggen in de stad en te kijken naar wat er nodig is en wat er kan, denken we dat er voor alle geloven een plek kan zijn. Soms in de stad zelf, soms in de gemeenten eromheen – maar altijd in overleg.

Deel dit

Categorieën

Tags