CDA-lijsttrekkers: help starter met studieschuld bij kopen van eerste huis

8 februari 2022

Het moet voor starters eenvoudiger worden om een huis te kopen. Een groep CDA-lijsttrekkers wil dat gemeenten garant kunnen staan voor het deel van de studieschuld van starters bij het kopen van hun eerste huis. Op dit moment is het voor veel jongeren simpelweg onhaalbaar om een eigen woning te kopen, mede door hoge studieschulden.

CDA-lijsttrekker Klaartje Koorn van Arnhem: ‘Voor alle inkomens moeten er voldoende woonkansen zijn. Dat begint bij de sociale huurwoningen, maar de lange wachtlijsten daarvoor zijn voor ons een afspiegeling van het gebrek aan doorstroom en een beperkt aantal woningen in de middenhuur en -koop. Aan die doorstroom moet dit plan een forse impuls kunnen geven.’

De lijsttrekkers wijzen erop dat jongeren graag blijven wonen in de stad waar ze zijn gaan studeren of hun eerste baan hebben gevonden. Voor steden is het van belang dat ook een nieuwe generatie de kans krijgt om er te wonen, te leven en mee te bouwen aan de toekomst van de stad. Tegelijkertijd worstelen gemeenten in de regio’s ermee dat jongeren geen betaalbaar huis kunnen kopen en er weinig huurhuizen beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat deze jongeren massaal wegtrekken, is het belangrijk dat ze een eerlijke kans krijgen.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk steunt de actie. Op dit moment is het al mogelijk om als ouder of familielid garant te staan bij het afsluiten van een hypotheek, maar het zou goed zijn als ook gemeenten hier een rol in kunnen vervullen. Samen met de Tweede Kamer en gemeenten moet er gekeken worden hoe dit plan het beste kan worden vormgegeven. Daarbij moet rekening gehouden worden met de financiers die deze garanties zullen moeten omarmen en met het beperken van financiële risico’s voor gemeenten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samen te werken met banken die mee willen werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk: ‘’We moeten voorkomen dat jongeren op voorhand al worden uitgesloten bij het kopen van een huis. Daarom is het belangrijk dat er samen met gemeenten gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een garantstelling.”

Deze oproep wordt door de volgende CDA-lijsttrekkers geïnitieerd:

Klaartje Koorn – CDA Arnhem

Bo ter Braak – CDA Borne

Hilbert Bredemeijer – CDA Den Haag

Jalt de Haan – CDA Groningen

Stefan Janszen – CDA Gemert Bakel

Kernboodschap

Het moet eenvoudiger worden voor starters om een eerste huis te kopen.  Want helaas is dat voor veel jongeren op dit moment nog niet mogelijk.

Samen met andere CDA-lijsttrekkers wil ik het mogelijk maken dat gemeenten garant kunnen staan voor de studieschuld van starters bij het kopen van hun eerste huis.

Zo voorkomen we dat starters op voorhand worden uitgesloten bij het kopen van een woning en geven we hen een eerlijke kans.

Deel dit

Categorieën

Tags