CDA Arnhem gaat voor kleinere klassen

Featured Video Play Icon
9 februari 2022

De klassen moeten kleiner’, dat is een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van CDA Arnhem. ‘In de vijf wijken waar op dit moment de grootste achterstanden ontstaan willen wij in 2026 een maximaal aantal kinderen van 23 per klas hebben gerealiseerd’, reageert campagneleider David de Vries. ‘Als wij dit als gemeente via de ‘stenen’ weten te regelen, kunnen de  leerkrachten en scholen zich op het onderwijs richten.’

Het CDA wil er komende jaren aan werken dat je wieg, het opleidingsniveau en inkomen van je ouders óf de wijk waarin je geboren wordt, niet bepalend is voor je latere leven. ‘Helaas is die kloof, mede door de coronacrisis, alleen maar groter geworden’, betreurt De Vries. ‘Absolute prioriteit hebben voor het CDA de duizenden jongeren die in armoede opgroeien, met enorme gevolgen voor hun toekomst. Maar we vergeten ook de mensen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben niet.’

Als het gaat om de zorg die die mensen nodig hebben willen we samen met Rijnstate en STMG investeren in digitale toepassingen voor ouderen. De Vries: ‘Zo zorgen we steeds meer voor zorg, ondersteuning en gezondheidszorg in de eigen huiskamer. Plezierig voor onze inwoners, en met een reducerend effect op de kosten voor gemeenten en de gezondheidszorg.’

Onze speerpunten:

Jaarlijks 1% Sociaal Domein verschuiven naar preventie.

Meer zorgtoepassingen via de digitale snelweg.

In vijf wijken in 2026 max. 23 kinderen per klas.

Op meer plekken invoering van de Verlengde Schooldag.

Gezondheids- en Onderwijspact in 2026.

Deel dit

Categorieën

Tags