‘De veiligheid van alle Arnhemmers staat op het spel’

11 januari 2022

‘De veiligheid van alle Arnhemmers staat op het spel. Arnhemse inwoners verdienen een veiligere wijk waarin de onderwereld geen plaats heeft in het dagelijkse leven’, reageert fractievoorzitter Klaartje Koorn van CDA Arnhem in reactie op het gepresenteerde Plan van Aanpak tegen ondermijning door de gemeente Arnhem. Het CDA diende de motie in op basis waarvan het plan in Arnhem tot stand is gekomen.

Het komend jaar wordt door de gemeente een half miljoen euro extra uitgetrokken voor veiligheid in de stad. ‘Het Plan van Aanpak tegen ondermijning is een belangrijk startpunt om drugscriminaliteit, mensenhandel, zorgfraude en witwassen te bestrijden. Veiligheid op straat en het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden moet de prioriteit zijn, niet alleen investeren in nazorg en sociale voorzieningen zoals dit college en het overgrote deel van de gemeenteraad al jaren doet. De veiligheid van alle Arnhemmers staat op het spel in de aankomende verkiezingen.’

Klaartje Koorn over het gepresenteerde Plan van Aanpak: “De intenties en activiteiten van de burgemeester zijn prijzenswaardig en zichtbaar, maar als gemeenteraad moeten we veel meer doen om de negatieve criminaliteitsspiraal in Arnhem te doorbreken. We schieten gewoon zwaar tekort in capaciteit en prioriteit. We zien bijvoorbeeld dat we structureel te weinig Boa’s in dienst hebben ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en momenteel niet in staat zijn vacatures te vullen. Elke dag dat dat niet lukt is er één te veel.”

Het plan bevat een aantal nieuwe elementen en prioriteiten per ondermijningsgebied drugs, mensenhandel, zorg, witwassen. De introductie van aandachtsfunctionarissen binnen de gemeenten is er één van. ‘Ik zou willen dat de gemeenteraad meer en beter betrokken is bij de aanpak. Daar lees ik nog niet veel over in het plan. We moeten werken aan de betrokkenheid  van raadsleden en burgers om zo te zorgen voor structurele financiële steun, het verhogen van de meldingsbereidheid en aandacht op het onderwerp. Dit is te belangrijk om vanaf de zijlijn te volgen.” Het CDA stelt voor om met de burgemeester te kijken naar het borgen van de betrokkenheid van de Raad.’

Deel dit

Categorieën

Tags