CDA motie aangenomen: niet alleen de lasten, ook de lusten voor Kronenburg

20 januari 2022

Wijkverbeteringen in Kronenburg gaan voor op woningbouw. Gelukkig is een grote meerderheid van de gemeenteraad het met het CDA eens dat dit eerst aangepakt dient te worden in Kronenburg. ‘Niet alleen de lasten maar ook de lusten voor de inwoners’, verteld raadslid Jan Hutten.

Veel plannen ten aanzien van de verkeersafhandeling, de busbaan, het groen waren al eerder toegezegd. ‘Dan vindt onze fractie dat je die zaken, die qua gevoel en uitstraling veel voor de wijk doen, naar voren moet halen. Dus boter bij de vis’, aldus Hutten. Die motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Woningbouw vindt pas aansluitend plaats.  
‘Aanvullend vindt onze fractie ook dat heel Kronenburg mee moet profiteren van de wijkontwikkelingen. Dit is ook juist vanuit betrokken inwoners aan ons gemeld. Dat we op termijn niet krijgen dat de vernieuwde omgeving prachtig is en het overige weer gedateerd’, meldt Hutten.

Kronenburg vernieuwt: de wijk wordt groener, veiliger en er komen kwalitatief goede woningen bij. Mede door het CDA worden 50% van de woningen koopwoningen en 50% van de woningen huurwoningen. Vanuit deze kennis heeft de CDA fractie ingestemd met de plannen voor extra woningbouw in combinatie met stevige wijkverbeteringen. 

Het CDA heeft vertrouwen in uitwerking van de plannen, waarbij ook de actieve groep inwoners goed worden betrokken.

Deel dit

Categorieën

Tags