Energiearmoede blijft zorgelijk, CDA Arnhem blijft alert

9 november 2021

De gemeente Arnhem denkt dat 14.000 tot 15.000 huishoudens in de gemeente te maken hebben met enige vorm van energiearmoede. Dat is de reactie van het college na vragen van de CDA fractie. Bij deze inschatting is de hogere gasprijs van afgelopen periode nog niet meegenomen dus de verwachting is dat dit aantal nog verder stijgt. ‘Dit blijft een zorgelijke situatie die dagelijks vele duizenden Arnhemmers raakt’ reageert raadslid Jan Hutten. ‘Gelukkig is er landelijk door het demissionair kabinet waaronder het CDA snel ingegrepen. Ieder huishouden ontvangt namelijk een financiële compensatie voor de gestegen gasprijs. Toch zal het CDA Arnhem ook voor Arnhem stevig de vinger aan de pols moeten houden om inwoners die financieel in de knel komen te blijven helpen.’

Onlangs heeft de gemeenteraad de Arnhemse aanpak energiearmoede vastgesteld. Daar worden nu de eerste stappen voor gezet. De gemeente heeft deze maand subsidie verleend aan vier organisaties in de stad om de aanpak energiearmoede op te schalen. Hutten: ‘Dit is een goed begin, maar dit gaat maar een aantal honderden huishoudens helpen. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. We moeten echt mogelijkheden onderzoeken die op de lange termijn alle inwoners ondersteunen.’

‘Tot nu toe zijn er in 2021 ongeveer 80 huishoudens ondersteund’, zo reageert het college. ‘We verwachten in het komende stookseizoen 300 huishoudens te kunnen ondersteunen.’ Midden 2022 evalueert de gemeente de aanpak en komt waar nodig voorstellen met voorstellen naar de gemeenteraad voor bijstelling van de aanpak en het budget.’ Voor het CDA Arnhem is het duidelijk dat extra inzet nodig zal zijn.

Deel dit

Categorieën

Tags