Stop ondermijning, CDA krijgt steun in Arnhemse raad

1 juli 2021

De gemeenteraad van Arnhem heeft woensdagavond de motie ondermijning van het CDA unaniem aangenomen. De motie vraagt de burgemeester de perspectiefnota 2022-2025 aan te passen en niet te wachten op een nieuw college om te komen met een Plan van Aanpak om ondermijning bij de wortels aan te pakken. Dit moet voorkomen dat mensen worden gechanteerd, de drugshandel welig tiert, jongeren het verkeerde pad op gaan en verdere vermenging van boven- en onderwereld in Arnhem. Het CDA wil een samenleving waarin dit soort uitwassen met hand en tand worden bestreden.


Ondermijning ontwricht al jaren de Arnhemse gemeenschap en de gemeenteraad wil dan ook nu actie. Het plan moet in samenspraak met maatschappelijke organisaties, de politie, justitie en anderen tot stand komen. Daarbij wil Arnhem leren van gemeenten die verder zijn.

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Uit een op 15 juni gepresenteerd onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat Arnhem flink aan de bak moet. Dit komt onder andere door een gebrek aan aandacht in zowel de gemeenteraad als het college van Arnhem.


Dat was de reden voor het CDA om een motie in te dienen. En deze werd gisteren door de hele gemeenteraad unaniem aangenomen. Het college moet nu een plan van aanpak presenteren om tot een breed gedragen visie op ondermijning te komen. Het CDA neemt hiermee de kritiek van de Rekenkamer ter harte om als gemeenteraad de regie te nemen en dit de prioriteit te geven die ondermijning verdient.

Deel dit

Categorieën

Tags