Mantelzorger verdient ook aandacht en ondersteuning

23 juni 2021

Zeker 15 tot 20 procent van Arnhemmers verleent mantelzorg. Het CDA vindt het belangrijk dat er in Arnhem meer aandacht komt voor de positie van de mantelzorger zelf. Dit omdat er veelal geen sprake is van vrijwilligheid. 

Afgelopen weekend bezocht een delegatie van het CDA de Mantzelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) organisatie in Arnhem. Daar kregen ze te horen dat het voor MVT moeilijk is om de mantelzorgers te vinden.  Raadslid Jan Hutten: ‘We weten dat MVT Arnhem in samenwerking met SWOA, Rijnstad, sociale wijkteams, huisartsen, onderwijs en bedrijven probeert de positie van mantelzorgers actief onder de aandacht te brengen. Zij zijn echter beperkt in haar inzet en middelen.’

Dat bleek ook toen een van de mantelzorgers haar verhaal deed, waaruit de stress en de druk op de mantelzorger duidelijk bleek. Ze kwam er pas na meer dan een jaar achter waar ze ondersteuning kan vinden voor ontlasting of respijtzorg. Hutten: ‘Vaak is er focus op, zorg en ondersteuning geregeld voor de inwoners aan wie zorg wordt verleend. Waarbij de mantelzorger zelf vaak wordt vergeten, geen ondersteuning krijgt en hierdoor zelf risico loopt op langdurige uitval en ziekte.’

‘Met een motie willen we bewerkstelligen dat het college de staat van de (jonge) mantelzorger in Arnhem actualiseert en via meerjarig beleid komt met extra maatregelen ter betering van de positie van (jonge) mantelzorgers in Arnhem. Doel is eigenlijk om net voor de college onderhandelingen deze informatie te hebben. Dit zodat ook in het volgende coalitieakkoord hiermee actief rekening kan worden gehouden en we ook budget voor mantelzorgers zelf kunnen reserveren’, aldus Hutten.

Deel dit

Categorieën

Tags