Meer aandacht voor de mantelzorgers zelf

1 juli 2021

Door een CDA motie wordt dit najaar bekeken hoe het met de mantelzorgers in Arnhem gaat. Het laatste onderzoek was van 2017, ruim voor Corona. Nagenoeg de gehele gemeenteraad steunde de CDA motie met als titel: ook de mantelzorger heeft zorg nodig. Voor 1 februari 2022 moet het college van burgemeester en wethouders het onderzoek afgerond hebben. Organisaties als MVT-Arnhem, Rijnstad, SWOA en uiteraard (jonge) mantelzorgers zelf worden hierbij betrokken. 

Tussen de 15 tot 20% van alle Arnhemmers geeft mantelzorg. Dit vaak enkele uren per dag tot vele uren per week.  Deze inzet is vaak niet vrijblijvend en levert vele duizenden, ook jonge Arnhemmers, dagelijks veel stress op. Het CDA vindt de positie van mantelzorgers belangrijk. Dit omdat zij thuis en in familieverband of in de buurt veel ondersteuning bieden. Belangrijk is dat de mantelzorger zelf ook overeind blijft.

De informatie over hoe het met (jonge) mantelzorgers in Arnhem gaat, wordt actief meegenomen in nieuw beleid. Met de raadsverkiezingen in 2022 geeft dit onderzoek extra en actuele informatie over mantelzorgers in onze stad. Juist de komende vier jaren moet hier wat het CDA betreft extra inzet op komen. Het CDA is blij dat een ruime raadsmeerderheid het hiermee eens is.

Deel dit

Categorieën

Tags