Debat over handelen college bij Paasbergflat

8 juli 2021

Op verzoek van onder meer het CDA debatteerde de gemeenteraad woensdag opnieuw over de onrust rondom de huisvesting van ex-gedetineerden in de Paasbergflat. De gedetineerden komen er niet. Maar de terugblik op het handelen vanuit het college in relatie tot het geldende bestemmingsplan verdient niet de schoonheidsprijs.

Eerder verloor de gemeente een rechtszaak van de stichting Onderdak om een groep mensen in de flat te huisvesten. Na uitspraak van de rechtbank heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen voor ombouw tot appartementencomplex. Raadslid Jan Hutten:  ‘het CDA vindt het belangrijk dat ook kwetsbare inwoners een kans krijgen. Maar niet in grote concentraties zoals in de Paasbergflat was bedacht. Het CDA is geïnteresseerd met welke schadeclaim de gemeente rekening moet houden’.  De wethouder kon hierop nog geen uitspraak doen, maar wel dat al 600.000 euro aan Stichting OnderDak is uitgekeerd.

Bij het plaatsen van kwetsbare inwoners moet de gemeente goed kijken naar de draaglast van de wijk. Hutten: ‘Voor het CDA blijft altijd het uitgangspunt: voor iedere Arnhemmer moet, al dan niet met stevige begeleiding, plek zijn in onze stad. Maar wel in reguliere woningen en kleine groepen tot 6 personen met begeleiding.’ Het CDA heeft samen met D66 twee moties ingediend om in toekomstige situaties via duidelijke kaders te kunnen handelen. Aanvullend wacht de fractie met interesse af hoe de procesgang met Stichting OnderDak verloopt.

Kijk hier naar de bijdrage van Jan Hutten in de raadzaal: Debat over handelen college bij Paasbergflat – YouTube

Deel dit

Categorieën

Tags