CDA wil koopwoningen in Kronenburg

19 juni 2021

In Kronenburg en direct rondom het winkelcentrum zijn plannen om 1.100 nieuwe woningen te realiseren. Op enkele punten in de wijk wordt extra groen aangelegd. Op basis van deze eerste schetsen zijn betrokken bewoners met raadsleden door de wijk gelopen om de plannen te bespreken. Namens het CDA was fractielid Jan Hutten aanwezig. 

Kronenburg is op dit moment in Arnhem de meest versteende wijk. Tijdens de wandeling werd goed duidelijk dat er veel bestrating is en diverse pleinen en parkeerterreinen amper (of verkeerde) beplanting hebben. Hittestress is een belangrijk thema. De uitstraling van de wijk is ook niet wat je de bewoners toewenst.

In de eerste opzet van de plannen geven de bewoners aan dat er veel teveel sociale huur in opgenomen is. Kronenburg is qua samenstelling al een kwetsbare wijk met te weinig koopwoningen. Voor het CDA is het van belang dat de balans koop en huur in de wijk verbeterd. Ook moet er aanzienlijk meer groen worden gepland en moet de uitstraling verbeteren. Waar mogelijk moeten auto’s (zeker bij hoge woontorens) onder het maaiveld. Dit kost uiteraard de ontwikkelaars extra geld, maar 1.100 nieuwe woningen in een wijk als Kronenburg lijkt teveel.

Aan de randen is best nieuwbouw en hogere bouw mogelijk maar het CDA vindt het belangrijk dat de draagkracht én de uitstraling van de wijk de komende jaren aanzienlijk verbeterd. Hierop zullen de plannen van Wereldhave (2/3e van de uitbreiding is voor hun rekening) kritisch worden beoordeeld, in nauwe afstemming met de wijkbewoners. De rondleiding heeft het CDA een goed beeld gegeven van zowel een aantal goede ontwikkelingen, als de kwetsbaarheid van de wijk.

Deel dit

Categorieën

Tags