Geen broodnodige aandacht voor Zuid!

27 november 2017

Een fiasco vandaag in de gemeenteraad van Arnhem waar de komst van een Euroscoop bioscoop werd afgewezen.
Een jaar lang onderhandelen en het meegeven van randvoorwaarden waar Euroscoop aan zou moeten voldoen, bleken niet voldoende om een broodnodige impuls voor Arnhem-Zuid te verwezenlijken.

Klaartje van Dillen is verbijsterd: “Wanneer het een beetje spannend wordt in Arnhem, gaan we gekke dingen doen. Ik noem het nogmaals: werkgelegenheid, een plek in Zuid, makkelijk toegankelijk voor o.a. onze oudere Arnhemmers, een goede verbinding met het onderwijs en het is een ondernemer die graag wil. Dat zet de raad hier zonder pardon aan de kant.”

De welwillendheid van Euroscoop om de zorgen van fracties als de VVD, D66 en GL mee te nemen en op te pakken deden er niet meer toe.
Nadat wij het vorige week al opmerkten, deed de ChristenUnie dat nu weer: Als we steeds terugkrabbelen wanneer de binnenstad begint te hikken, dan komt de vraag op of we hier ooit iets kunnen realiseren.

Het CDA is er voor heel Arnhem, ALLE inwoners, dus ook voor de inwoners in Arnhem-Zuid.
Dit scenario, zien we niet graag terug op de bühne.

Bijgevoegd kunt u de stemming zien.

* VVD raadslid Udo Kelderman drukte per ongeluk verkeerd en verklaarde ook TEGEN de komst van Euroscoop te zijn

Deel dit

Categorieën

Tags