De vlag halfstok in Arnhem, of ja, geen vlag.

27 november 2017

foto: youtube.com
Het CDA diende 27 november een motie in samen met Verenigd Arnhem om de nationale vlag zichtbaar in de raadzaal van Arnhem te positioneren.
Helaas kwam het niet zover.

In navolging op de Tweede Kamer waar, op de Partij voor de Dieren na, alle fracties instemden met het aanbrengen van de nationale driekleur, het bekende rood – wit – blauw, opperde het CDA bij monde van fractievoorzitter Gerben Karssenberg tijdens de behandeling van de MJPB om een vlag in de raadzaal te plaatsen.
Verheugd waren wij natuurlijk toen wij zagen dat Verenigd Arnhem hier vorige week een motie voor indiende.
Als CDA konden we niet anders dan het mede indienen.

Het debat was kort.
“Wij zijn er voor alle nationaliteiten” en “symbool politiek” klonk het vooral.
Deze vlag betekent toch niet dat daarmee andere nationaliteiten worden genegeerd?
Deze vlag staat voor onze verworvenheden, onze vrijheden.
Daar mogen we best trots op zijn.
Trots op waar wij met zijn allen voor staan.

Symbool politiek, wellicht, maar daar is niks mis mee, dat is het Gaybra-pad ook.
Die koesteren wij puur om te laten zien dat wij open zijn, tolerant en dat iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie hij/zij wenst te zijn, ongeacht geaardheid.
Dat geldt natuurlijk ook voor welke afkomst, achtergrond of leeftijd iemand heeft.
In Nederland, in Arnhem, zijn wij vrij.

Het was voor fracties ook een ingewikkelde discussie, zo bleek uit de stem resultaten.

Deel dit

Categorieën

Tags