Wethouder geïnstalleerd, nieuwe fractie compleet

16 mei 2014

Afgelopen week is onze inmiddels oud-fractievoorzitter Ine van Burgsteden benoemd tot wethouder. Klaartje Koorn mocht haar plaats in de raadsfractie innemen en werd benoemd tot raadslid. Zij was vanaf 2012 commissielid voor CDA Arnhem, en heeft zo de afgelopen periode ervaring opgebouwd in het fractiewerk. De Arnhemse CDA gemeenteraadsfractie is hiermee compleet: Gerben Karssenberg, Henk Montfrooy en Klaartje Koorn gaan zich de komende vier jaar volop inzetten voor de stad.

Wethouder Ine van Burgsteden heeft als lid van het college de portefeuilles: publieke dienstverlening, openbare ruimte, toerisme en recreatie, werk en inkomen (+participatiewet), project Kleefse Waard, project Centrum Zuid, communicatie en dierenwelzijn.

De fractie heeft de volgende portefeuilleverdeling:

Gerben Karssenberg (fractievoorzitter)
Veiligheid en veiligheidshuis
Regionale samenwerking
Externe relaties
Integriteit
Cultuur en erfgoed
Overige projecten
Financiën
Bedrijfsvoering
ICT
Toerisme en recreatie
Publieke dienstverlening
Communicatie
Dierenwelzijn
Personeel en organisatie
Onderwijs

Henk Montfrooy (raadslid)
Wonen en vastgoed
Grondzaken
Wijkzaken
Lingezegen
Project Stadsblokken, Meinerswijk
Duurzaamheid (natuur & milieu)
Openbare ruimte
Project Kleefse Waard
Project Centrum Zuid
Economische zaken
Project Oostelijk Centrumgebied
Ruimtelijke ordening Mobiliteit
Project Malburgen
Project Presikhaaf
Stadsregio

Klaartje Koorn (raadslid)
Sport
Evenementen
Armoedebeleid (incl. schulddienstverlening)
Privacy
Jeugd en jeugdzorg
Zorg en welzijn (+decentralisatie awbz)
Werk en inkomen (+participatiewet)
Diversiteit en emancipatie
Bibliotheek
Volksuniversiteit

Deel dit

Categorieën

Tags