CDA in coalitie, akkoord “MET DE STAD!” bereikt

30 april 2014

De coalitieonderhandelingen in Arnhem zijn dinsdag 29 april succesvol afgerond. D66, SP, GroenLinks en CDA hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2014-2018. De formateur heeft het akkoord met de titel ‘MET DE STAD!’ op woensdagmiddag 30 april tijdens een openbare bijeenkomst toegelicht. Voor het CDA biedt het akkoord de kans om door te gaan op de koers die de CDA-fractie de afgelopen vier jaar heeft ingezet, waarin het besturen mét de stad en de Arnhemmers voorop staat, en er ruimte is voor iedereen om zich te ontplooien.

Door de coalitiepartijen is afgesproken dat het nieuw te installeren college voor 1 september de ‘Arnhem-agenda’ gaat maken. In die agenda worden de plannen uit het coalitieakkoord concreet gemaakt. Door deze agenda aan de raad voor te leggen voor vaststelling, heeft de gemeenteraad invloed op de koers van Arnhem.

Een aantal punten uit het coalitieakkoord MET DE STAD! zijn:

– Veel aandacht voor bestaande en nieuwe bedrijven en ondernemers, zoals: geen onnodige regels, de kosten blijven beperkt, kleine ondernemers en zzp’ers krijgen bij aanbestedingen een eerlijke kans, twee extra acquisitiemedewerkers die bedrijven gericht gaan benaderen;

– De stad moet goed bereikbaar zijn met de auto, openbaar vervoer en de fiets, de Markt en het Gele Rijdersplein worden autovrij gemaakt, het wordt aantrekkelijker om de auto niet op straat, maar in een parkeergarage te zetten (’s avonds wordt op straat parkeergeld gevraagd, maar het tarief in de gemeentelijke parkeergarages wordt verlaagd naar € 0,50 cent per uur);

– Leefbaarheid van de (binnen-)stad wordt vergroot: leegstand wordt aangepakt, er wordt ingezet op het blijven bestaan van wijkvoorzieningen zoals buurtwinkels, Arnhemmers moeten kunnen leven in een omgeving die schoon, heel en veilig is en worden gevraagd om daar ook een bijdrage aan te leveren door de omgeving van hun huis netjes te houden en als het even kan wat extra’s te doen;

– Ook op maatschappelijk vlak komt er ruimte voor ontwikkeling: de maatschappelijke stages blijven in Arnhem bestaan, er komt geld voor bestrijden van schoolverzuim en schooluitval;

– De zorg wordt zoveel mogelijk ruimte geboden: mantelzorgers worden ondersteund en krijgen de mogelijkheid voor respijtzorg, er komt een buffer van 20 miljoen voor de zorg om te voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben voor een dichte deur komen omdat onverhoopt het geld op is, en de GelrePas wordt behouden voor iedereen die van een krap inkomen (maximaal 20% boven de bijstandsnorm) moet rondkomen.

CDA Arnhem is blij met het akkoord en wil zich de komende vier jaar vol enthousiasme inzetten voor de stad. Het CDA mag daarbij bovendien de plek van één wethouder invullen en kiest daarbij voor Ine van Burgsteden als wethouderskandidaat. Voor haar staan verbinding en draagvlak centraal. Verbinding met de stad en de Arnhemmers, verbinding binnen een college en verbinding met de gemeenteraad. Ine heeft een groot netwerk in de stad, in combinatie met haar karakter als bruggenbouwer, geeft dit haar een grote verankering in Arnhem. De uitdagingen waar de stad en het college voor staan vragen om een empathische verbinder, die keuzes kan uitleggen, begrip creëren en duidelijk kan zijn. Ine staat bekend als stevige, goed geïnformeerde en enthousiaste fractievoorzitter met ambitie voor de stad. Die ambitie kan zij nu invullen als lid van het college. Van Burgsteden (1967) is sinds 2006 actief in de Arnhemse politiek. Zij is daarnaast directeur/eigenaar van evenementenbureau HIGHSPOTS regelt & organiseert. Als lid van het college krijgt zij de volgende portefeuilles: publieke dienstverlening, openbare ruimte, toerisme en recreatie, werk en inkomen (+participatiewet), project Kleefse Waard, project Centrum Zuid, communicatie en dierenwelzijn.

CDA Arnhem organiseert op zaterdagochtend 10 mei een koffiemorgen voor de leden om bij te praten over het akkoord. D66 heeft op 7 mei nog een ledenvergadering waarin het coalitieakkoord aan de leden wordt voorgelegd.

>> Bekijk het coalitieakkoord MET DE STAD! 2014 – 2018

Deel dit

Categorieën

Tags