Max aan salaris ambtenaren

19 mei 2014

Foto: Arnhem Direct

Arnhemse ambtenaren en werknemers van instellingen die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van subsidies van de gemeente Arnhem, mogen niet meer verdienen dan Burgemeester Kaiser. Dat stelt CDA Arnhem in vragen gericht aan het nieuwe college van B&W.

Het CDA Arnhem vindt al jaren dat deze salarissen niet boven deze zogenaamde ‘Kaiser-norm’ mogen uitstijgen. Zowel eind 2009 als begin 2010 stelden zij hierover vragen, toen het nog de ‘Krikke-norm’ heette, naar de destijds zittende burgemeester Pauline Krikke. “Maar ook in het nieuwe coalitieakkoord staat dat er alles aan wordt gedaan om managers geen hoger salaris te laten krijgen dan wat de burgemeester verdient,” aldus CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. “Daarmee wordt richting gegeven aan het gevoel dat managers van door de gemeente gesubsidieerde instellingen niet te veel moeten verdienen. Dat sluit naadloos aan bij het CDA-verkiezingsprogramma, waarin staat dat organisaties die subsidie ontvangen geen medewerkers in dienst mogen hebben die een hoger inkomen hebben dan de burgemeester.”

De CDA-fractie vraagt het college om de richting uit het coalitieakkoord snel concreet te maken. Karssenberg: “Het college werkt de komende maanden aan de Arnhem-agenda, waarin de harde afspraken van “Met de stad!” worden geoperationaliseerd. De CDA-fractie is benieuwd hoe het college omgaat met de uitspraak in het coalitieakkoord.”


>> Download hier de vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W

Deel dit

Categorieën

Tags