Schrap hinderlijke regels vrijwilligersorganisaties

28 mei 2014

Gemeente Arnhem moet samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gaan onderzoeken welke regels als knellend worden ervaren. Dat zegt CDA Arnhem, naar aanleiding van een brief van minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over knellende regels voor vrijwilligers en burgerparticipatie.

“CDA Arnhem pleit al jaren voor het positief stimuleren van vrijwilligerswerk,” zegt CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. “Ook in het coalitieakkoord ‘Met de stad!’ worden warme woorden aan vrijwilligerswerk gewijd. Maar zijn er ook geen obstakels als er wat wordt georganiseerd?”

De brief die aan de Tweede Kamer werd gestuurd richt zich op de kabinetsaanpak van knellende regels voor de min of meer structurele activiteiten binnen het domein van de vrijwillige inzet. Om burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk meer ruimte te geven wil het kabinet de hinder van knellende regels wegnemen door waar mogelijk onnodig knellende regels te versoepelen en bureaucratische procedures te vereenvoudigen. Ook zet het kabinet in op het beperken van de bestaande regeldruk bij de decentralisaties. Het kabinet heeft in het kader van het programma ‘Goed geregeld’ een inventarisatie gedaan van regels. Uit deze inventarisatie blijkt dat naast de rijkswet- en regelgeving ook gemeentelijke regels als hinderlijk worden ervaren.

CDA Arnhem wil nu van het college onder meer weten of het college zich herkent in de opbrengst van die inventarisatie voor Arnhem.  Ook wil de fractie weten of het college de initiatieven van bewoners en vrijwilligers rondom de decentralisaties maximaal zal benutten en faciliteren. Daarnaast vraagt het CDA of Arnhem van plan is deel te nemen aan de gesprekken die het kabinet gaat voeren over de inventarisatie.

Deel dit

Categorieën

Tags