Onder de ondernemers, ruimte voor ondernemerschap.

  • Werkgevers hebben 1 van Nederlands (volgens ministerie van Sociale Zaken) best functionerende WerkgeversServicePunten.
  • Zie de succesverhalen van ondernemers: https://www.wsp-mg.nl/

Met Werkbedrijf Midden-Gelderland van spelers uit verschillende teams een Olympische ploeg formeren.

  • Samenwerking aan een sterke arbeidsmarktregio met partijen die, oorspronkelijk, niet samenwerkte; werkgevers, vakbonden, onderwijs en overheid. Mijn ondernemersachtergrond was van waarde hierbij, begrip voor problematiek waardoor ik me kon inleven in ieder speelveld. In het kader van de ingevoerde Participatiewet gezamenlijke opgave ‘banenquotum’, is ruimschoots behaald.
  • Vakbonden kregen, en namen de ruimte om succesvolle inhouse trajecten voor begeleiding medewerkers te initiëren.

Deel dit

[/vc_column]