Wateroverlast door heftige regen, alle beetjes helpen!

Veel Arnhemmers zullen de heftige regenbuien van juli 2014 niet zijn vergeten. Op een stralende dag kwam het in de namiddag letterlijk met bakken uit de lucht. De ligging van Arnhem tegen een stuw veroorzaakt klotsende waterstromen ‘bergafwaarts’. Vanuit deze ‘crisis’ is het wateractieplan ontstaan. De stresstest waar nu om gevraagd wordt door het kabinet. Arnhem heeft deze nu al. Resultaat:

Alle beetjes helpen bij het klimaatbestendig maken van Arnhem en aanpak wateroverlast.

Samenwerking opgestart met waterschappen voor bewustwording en attitude aanpassing bij inwoners van het veranderend klimaat en effecten.

Onzichtbare waterschappen werden zichtbaar, platform Klimaatbestendig Arnhem is ontstaan.

Deel dit

[/vc_column]