Door een CDA motie wordt bekeken hoe het met de mantelzorgers in Arnhem gaat. Het laatste onderzoek was van 2017, ruim voor Corona. Nagenoeg de gehele gemeenteraad steunde de CDA motie met als titel: ook de mantelzorger heeft zorg nodig. Voor 1 februari 2022 moet het college van burgemeester en wethouders het onderzoek afgerond hebben. Organisaties als MVT-Arnhem, Rijnstad, SWOA en uiteraard (jonge) mantelzorgers zelf worden hierbij betrokken.