Dit vindt CDA Arnhem van het vergoeden kosten wijzigen geslacht identiteitsbewijs

20 september 2023

CDA Arnhem vindt dat de gemeente niet alle kosten op zich moet nemen bij het wijzigen van het geslacht bij het identiteitsbewijs of rijbewijs. Vanavond praat de gemeenteraad opnieuw over dit onderwerp.

CDA Arnhem ziet meer in een vergoeding voor extra kosten zoals bijvoorbeeld een noodzakelijke deskundigenverklaring. Op verzoek van het CDA is het voorstel al breder getrokken, niet alleen voor geslachtsverandering maar ook naamswijziging voor slachtoffers van bijvoorbeeld misbruik. Dit voorstel haalde ook een meerderheid in de gemeenteraad.

Het college van de gemeente Arnhem wil de kosten voor een nieuw identiteitsbewijs echter nog steeds 100 procent vergoeden. CDA stelt daarom nu voor om, in aansluiting op Gelrepas, te vergoeden tot het rijksdeel. Leges bestaan uit een gemeentelijk deel en een afdracht aan rijk. Voor rijbewijzen is het gemeentelijk deel van de leges op dit moment € 34,95 en het rijksdeel € 9,70. Of dit voorstel ook een meerderheid in de raad haalt zal later blijken.

Deel dit

Categorieën

Tags