Nog geen gemeentelijk plan voor hulp aan middeninkomens en ondernemers in Arnhem.

21 september 2022

CDA Arnhem maakt zich grote zorgen over de lage- en middeninkomens in Arnhem. Waar voor de mensen met de laagste inkomens, zoals de bijstand, veel maatregelen worden genomen om de inflatie te boven te komen wordt er voor de andere groep door de gemeente nu nog niks gedaan.

De gemeente wil Arnhemmers in de bijstand of met een laag inkomen een extra energietoeslag geven van 250 euro, bovenop de 500 euro die eerder is toegezegd. Fractievoorzitter Klaartje Koorn: ‘Wij zien dat er gekozen wordt voor de korte klap. Dat snappen we en kunnen we ook waarderen, maar we zijn echt teleurgesteld over de magere uitwerking voor de rest van de stad. Want met alle stapeling van kosten, is de volgende groep, de middeninkomens en de ondernemers, de volgende dominosteen die gaat vallen.’

Dit geldt niet alleen voor de middenklasse maar ook voor de ondernemers en de verenigingen. De plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde worden mensen geholpen, en ook voor het MKB wordt landelijk gezien aan een steunpakket gewerkt. Maar wij als gemeente moeten de verenigingen niet vergeten. Koorn: ‘Buurthuizen, verenigingen, sportlocaties, gebedshuizen, scholen, daar zijn wij als gemeente voor verantwoordelijk. We moeten ook zorgen dat deze organisaties aandacht en financiële ondersteuning krijgen voor de gestegen kosten.’

Deel dit

Categorieën

Tags