Burgerparticipatie ver te zoeken bij woningbouw Gaardenhage

22 juli 2022

De plannen die de bewoners van Gaardenhage hebben aangedragen voor woningbouw in hun wijk hebben het niet gehaald. Een meerderheid van de gemeenteraad koost voor de plannen van het college. Dit tot teleurstelling van het CDA.

Sinds de start van de verkoop is slechts de helft van de oorspronkelijke kavels in Gaardenhage verkocht. Het college wil op de oorspronkelijke 11 overgebleven kavels nu ruimte bieden aan 48 huishoudens. Bewoners zijn met een breed gedragen voorstel gekomen, welke ruimte moet bieden aan 30 huishoudens. Niet genoeg volgens het college en een meerderheid van de raad.

Raadslid Scott van den Broek van het CDA: ‘We hebben bij de Schaapsdrift gezien dat het college en de coalitie er niet van wakker van liggen om inwoners te negeren, maar het CDA staat voor de gedragen alternatieven vanuit de bewoners. Als we onze bewoners niet meenemen in de plannen van de stad verliezen we ons draagvlak en zal de volgende verkiezingen leiden tot nog meer versnippering, lagere opkomstcijfers en moties om onze handen in onschuld te wassen.’

De bewoners hebben in een eerder stadium aangegeven dat ze de plannen van het college willen aanvechten mocht dat plan het halen. Van den Broek: ‘We hopen dat de raad zich goed beseft dat zij er is om naar Arnhemmers te luisteren, om hen deel te laten zijn van het politieke besluitproces en niet om de eigen agenda door te drammen.’

Deel dit

Categorieën

Tags